שלום כיתה א'! אירוע לעובדי האוניברסיטה וילדיהם | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

שלום כיתה א'! אירוע לעובדי האוניברסיטה וילדיהם

Description 

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד
Date 
Monday, September 9, 2019 - 16:00 to 19:00
שלום כיתה א'! אירוע לעובדי האוניברסיטה וילדיהם