EURAXESS חוקרים בתנועה | פורטל האיחוד האירופי לקידום ניידות חוקרים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

EURAXESS חוקרים בתנועה | פורטל האיחוד האירופי לקידום ניידות חוקרים

מלגות ומשרות מחקר באירופה: אתר ניידות חוקרים

האוניברסיטה העברית הצטרפה ליזמת רשת מרכזי הניידות שהוקמה באינטרנט בידי האיחוד האירופי לקידום המדע ולעידוד ניידות חוקרים בין מדינות. הרשת כוללת מאגר לאפשרויות מחקר (מלגות ומשרות) במרחב האיחוד האירופי, ובכלל זה במדינות לא-חברות מסונפות כגון ישראל. לחצו כאן לכניסה לאתר. 

לדוקטורנטים, ובעיקר לבעלי תואר דוקטור, אפשר לחפש מלגות או משרות מחקר פנויות במאגר האירופי בכלל, או לפי מדינות מסוימות, ואף לשלוח קורות חיים למאגר לצורך חיפוש משרות. כמו כן אפשר למצוא מידע שימושי על אשרות שהייה, דיור לחוקרים, ביטוח בריאות וכיו"ב.

האפשרויות העומדות בפני החוקר באתר זה:

1. לחפש מלגות ומשרות מחקר באירופה Research Job Opportunities, Fellowships and Grants.

2. לשלוח קורות חיים בדגש על ניסיונם ועל כישוריהם המחקריים Post Your CV

3. למצוא מידע שימושי לשוהים במדינות אירופה כגון אשרות כניסה, דיור, ביטוח בריאות וביטוח סוציאלי לחוקר ולבני משפחתו Practical Information

4. לחצו כאן לאתר האוניברסיטה בעניין זה.

ראו עלון 

לבירורים אפשר לפנות לשושנה גלצר, הרשות למו"פ,

דוא"ל: limorl@savion.huji.ac.il טל': 02-6586633

EURAXESS חוקרים בתנועה | פורטל האיחוד האירופי לקידום ניידות חוקרים