ברכות לפרופ' עמנואל טוב שנבחר לחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ומדעים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

ברכות לפרופ' עמנואל טוב שנבחר לחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ומדעים

30/07/2017

ברכות לפרופ' עמנואל טוב, אמריטוס מהחוג למקרא, שנבחר לחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ומדעים (American Academy of Arts and Sciences).

זהו כבוד גדול לעמנואל וכבוד גדול לחוג, לפקולטה ולאוניברסיטה.

תמונת כתבת חדשות 
ברכות לפרופ' עמנואל טוב שנבחר לחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ומדעים