תקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית בירושלים | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

תקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית בירושלים

ועדת האינטרנט

גרסה 3, יוני 2015

 

כל התקשרות עם ספק לפיתוח תכנה או לבניית אתר חדש, בין אם בתשלום ובין שלא בתשלום (למשל כתרומה או בהתנדבות), מחייבת את אישורן של הרשות למחשוב והלשכה המשפטית מראש, טרם ההתקשרות. פירוט כתובות להתקשרות מופיע בנספח א.

עם תחילת פיתוח אתרים חדשים שיחוברו לאתר או לתשתיות האוניברסיטה על מפתחי האתר לוודא שהם עומדים בדרישות האוניברסיטה כמפורט להלן;  במקרה של ספק ניתן להתייעץ עם הרשות למחשוב בהתאם לכתובות המפורטות בנספח א. אתרים קיימים שאינם עומדים בדרישות יידרשו להתאים עצמם לכך תוך חצי שנה.

 1. ככלל, אתרים יוקמו במערכת ניהול התוכן Drupal ובפרט בגרסת ההפצה OpenScholar המוטמעת באוניברסיטה. אתרים כאלו יכללו, בין השאר, אתרים אישיים של חוקרים, אתרים של מעבדות, יחידות אקדמיות ומנהליות. לאחר אפיון ראשוני, אם יתברר שיש צורך בתשתיות אחרות הן ייקבעו מראש, לפני תחילת הפיתוח, בשיתוף ובתיאום עם הרשות למחשוב.
  כל האתרים, יעמדו בדרישות המינימום מאתרי האוניברסיטה מבחינת נגישות, שפה עיצובית, זכויות יוצרים, אבטחת מידע.
 2. אגף שיווק ותקשורת יספק את האלמנטים הגרפיים התומכים בשפה העיצובית שנקבעה. לקבלת מידע ראו נספח א'.
 3. לכל אתר יהיו שם וכתובת. כתובת האתר תהיה בשפה האנגלית כגון: http://pharmacy.huji.ac.il

ולא תעתיק כגון: http://rokchut.huji.ac.il .

 1. כתובת האתר תכלול את הסיומת huji.ac.il  ולא סיומת מסחרית, כגון: .com או co.il.
 2. בראש כל דף יופיעו סמליל (לוגו) האוניברסיטה ושמה המלא בעברית ובאנגלית (האוניברסיטה העברית בירושלים; The Hebrew University of Jerusalem), את הסמליל יש לקחת מדף קבצי הסמלילים והכותרות (נספח ב). על הסמליל להופיע בראש כל דף באופן דומיננטי ובולט יותר מאשר סמלילים אחרים הנמצאים באותו דף.
 3. קישור לדף הבית של האוניברסיטה יופיע לפחות בדף הבית של כל אתר. מומלץ שהקישור יהיה בלחיצה על סמליל האוניברסיטה ועל שמה.
 4. בתחתית כל דף תצוין הודעת זכויות היוצרים של האוניברסיטה:

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים

All Rights Reserved; Copyright © The Hebrew University of Jerusalem

הודעת זכויות היוצרים תכלול קישור להצהרות הזכויות השמורות:

קישור להצהרה בעברית

קישור להצהרה באנגלית

כמו כן, יש להקפיד ולשמור על זכויות יוצרים של בעלי זכויות מחוץ לאוניברסיטה למשל בפרסום תמונות ומאמרים. אין לפרסם תוכן שמוגן בזכויות יוצרים בלי לקבל אישור בכתב מבעלי הזכויות.

 1. כל הקישורים וההפניות למשאבים (תמונות, מסמכים, תסריטים וכיו"ב) באתר יהיו יחסיים בלבד (כלומר - לא יכילו את כתובת האתר). השימוש בכתובות מוחלטות (אבסולוטיות) יהיה מוגבל להפניה למשאבים באתר אחר.

לדוגמא:

קישור תקין:

img src="directory/image.png"                                               

קישור לא תקין:

img src=http://site.domain.dom/directory/image.png"

 1. כל אתר יציין תאריך עדכון אחרון.
 2. כל אתר יציג כתובת למשלוח דואר אלקטרוני למנהל האתר. הכתובת תהיה תחת שם המתחם huji.ac.il
 3. אין לפרסם או להציג קישור או סמליל של חברות מסחריות בכל מקום באתר ובפרט לא פרסומות מסחריות או חדשות ומבזקים מאתרים מסחריים, אלא באישור בכתב של ראש אגף שיווק ותקשורת. ניתן לפרסם קרדיט לחברה שפיתחה את האתר בצורת Powered by בתחתית האתר (footer).
 4. המידע באתר יהיה עדכני, כתוב בשפה תקנית, וערוך (כתיב וסגנון) בעקביות בכל האתר.
 5. בפרסום בכתב של אתר יש להקפיד כי השם יופיע במבנה הבא:  www.huji.ac.il/site-name.html
 6. שימוש בשפות באתר:

עברית:

אתר האוניברסיטה העברית ואתרי הבת שלה יופיעו בשפה העברית ובכלל זה היחידות השונות, פקולטות ומחלקות, חוגים ובתי ספר. אתרים הפונים לקהל יעד שרובו אינו דובר עברית (כגון, חוקרים מחו"ל וסטודנטים מחו"ל) יוכלו להופיע בשפה זרה אך יידרשו למלל עברי קצר על האתר ולפרטי קשר בשפה העברית. יש להשתמש בעברית בתקן UTF-8.

אנגלית:

אתרים של יחידות שמופיעים בשפה העברית בלבד נדרשים למלל אודות האתר ופרטי יצירת קשר באנגלית.

ערבית:

בשפה הערבית יופיעו מידע כללי על אודות האוניברסיטה, מידע למועמדים לאוניברסיטה (כגון: תחומי לימוד, תנאי קבלה ועוד) תקנונים, נהלים ושירות לסטודנט. קידוד הערבית יהיה בתקן UTF-8.

 1. אתרי האוניברסיטה מחויבים לעמוד בכללי אבטחת מידע. עם תחילת פיתוח האתר יש ליצור קשר עם צוות אבטחת מידע כמפורט בנספח א'. אתר שלא יעמוד בכללי אבטחת המידע - לא יעלה לשרתי האוניברסיטה, לא יחובר לרשת האוניברסיטה ולא יוכל לקבל שם מתחם אוניברסיטאי. דרישות האבטחה המינימליות מפורטות בנספח ו'.
 2. חובה על האתרים להיות מותאמים לרמת נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ראה הפניות למידע בנושא רמות הנגישות בנספח ד'.
 3. האתר יוצג  ב HTML 5 (או לפחות 4.01) תקני.
 4. יש להתאים את האתר לטכנולוגיות הנתמכות בגלישה במכשירים ניידים, כולל טלפונים חכמים ומחשבי לוח. האתר יתמוך לפחות בדפדפנים מסוג אקספלורר, פיירפוקס, ספארי וכרום. התמיכה תהיה בגרסה העדכנית ושתי גרסאות קודמות.
 5. במקרים של מידע שמצוי באתרים רשמים אחרים של האוניברסיטה יש להפנות אליהם ולא לכתוב את המידע מחדש (דוגמות: השנתון, פרסומי חוקרים במו"פ, מדריך לנרשם.) ניתן להיעזר בטכנולוגיות RSS או Atom.
 6. יש לבנות את האתר באופן שיאפשר את קידומו במנועי חיפוש. ראו  המלצות בנספח ג'. יש להקפיד לא להגזים בקידומו כדי לא לעלות במסנני מנועי החיפוש כנגד קידום לא כשר.
 7. העברת אתר משלב פיתוח לפרסום לקהל הרחב תתבצע על-ידי הרשות למחשוב רק לאחר עמידה בכל הכללים הנ"ל.
 8. לכל אתר יוחלט (ע"י הרשות למחשוב) האם הוא חיוני לתפקוד האוניברסיטה בשעת חירום. במידה וכן – ישולב במערך גיבוי החירום (ה-DRP).
 9. לכל  אתר אשר אינו משתמש בתשתית האוניברסיטאית (OpenScholar) יהיה מנהל טכני מטעם היחידה המפתחת, אשר ידאג לעדכוני אבטחת מידע שוטפים. אתרים שיפותחו במערכת OpenScholar יעודכנו בגרסאות חדשות ועדכוני אבטחה באופן שוטף ע"י הרשות למחשוב.
 10. אתר אשר לא יבוצע בו עדכון אשר לדעת הרשות למחשוב הינו מהותי ועלול לפגוע ברשת האוניברסיטה, ינותק מידית מהרשת עד לתיקונו.
 11. לכל אתר תוגדר שיגרת גיבויים, אופן השחזור, ודרכי בדיקת השחזור. הגיבוי ייצר דו"ח אשר ייבחן באופן שוטף ע"י מנהל האתר הטכני כדי לוודא שבוצע בהצלחה. המחלקה למערכות מידע תגדיר את שיגרת הגיבויים, ובאחריות מנהל האתר לדאוג לביצוע.
 12. במידה ונדרש להעביר מידע מהאוניברסיטה לאתר חיצוני (חומר מחקרי, מידע אישי וכד') יאופיין הדבר מראש יחד עם צוות אבטחת המידע, ויחולו על האתר המגבלות אשר יסוכמו.( נספח ה')

 

נספח א' - כתובות והפניות

רשות המחשוב, אישור אתרים: huji-sites@savion.huji.ac.il

רשות המחשוב, אישור חוזים עם ספקים חיצוניים: נעמה נחמיאס, רכזת בקרה ותכנון, naamak@savion.huji.ac.il

לשכה משפטית: anatt@savion.huji.ac.il

אגף שיווק ותקשורת: טלי אבירם, מנהלת אתר האינטרנטtaliav@savion.huji.ac.il 

תמיכה ב-OpenScholar: scholars@savion.huji.ac.il

נספח ב' – סמלילי האוניברסיטה

תמונות לוגו וסמלילי האוניברסיטה נמצאים ב: http://www.huji.ac.il/huji/logos.htm

נספח ג' – המלצות לקידום האתר במנועי חיפוש

המלצות לקידום האתר במנועי חיפוש

נספח ד' - נגישות

כל המידע העדכני לגבי רמות הנגישות מופיע באתר משרד המשפטים:

אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מרכז המידע לנגישות – הנגשת אתרי אינטרנט

הנחיות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 2.0 (WCAG) באתר איגוד האינטרנט הישראלי

תקן ישראלי ת"י 5568 קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט

כלים לבדיקת נגישות של אתרי אינטרנט:

סרגל WAT לבדיקת נגישות בדפדפן אינטרנט אקספלורר

סרגל WAVE לבדיקת נגישות בדפדפנים אחרים

כלי מבית Google לבדיקת תאימות לגלישה בטלפונים

נספח ה' – טופס ייצוג אתר חיצוני

על טופס זה יחתום כל בעל אתר אשר הקים אתר חיצוני ואשר מייצג את האוניברסיטה, כולה או חלקה, כולל אתר אישי אשר קושר את בעל האתר לאוניברסיטה. 

לשמירת הטופס ומילויו.

את הטופס יש לשלוח אל מחלקת מערכות מידע ברשות למחשוב: huji-sites@savion.huji.ac.il.

נספח ו' – דרישות אבטחה מאתרי האוניברסיטה

פירוט דרישות אבטחה מאתרי האוניברסיטה העברית.

תקן לפיתוח אתרי אינטרנט באוניברסיטה העברית בירושלים