טלפונים חיוניים בשעת חירום | האוניברסיטה העברית בירושלים | The Hebrew University of Jerusalem
Skip to Hebrew
Skip to English
Skip to Arabic
Skip to Site Map

טלפונים חיוניים בשעת חירום

Emergency Telephones:

02-5882908 / 02-5881519  University Emergency Headquarters

Emergency Headquarters on Campuses:

02-5882639 /02-5882640  Mount Scopus Campus

02-5882680  Dormitories Headquarters

02-6584835 / 02-5632210  Edmund J. Safra Campus

02-6758008 / 02-6758009  Ein Kerem Campus

02-6415770  Kiryat Hayovel Dormitories

08-9489296 / 08-9489342  Rehovot Campus

02-5881367 / 02-5882685  Counseling Services

 

טלפונים חיוניים בשעת חירום